Seri clip luyện tập Green Cheek được thực hiện bởi chú Tiến Bùi / Câu lạc bộ yêu vẹt

Làm quen với ngăn kéo và bóng

ôn luyện Ngăn kéo

Hoàn thành bài ngăn kéo với bóng rổ