Dưới đây là bảng màu sắc đầy đủ của một số loài vẹt phổ biến hiện nay :

Budgerigars – Yến phụng

1

Macaw

2

Neophema Mutations

3

Amazon Parrots – Vẹt Amazon

4

Lori

5 6 7

Cookatiels – Vẹt mã lai

8

Reingecked Parakeets

9

Cookatoos

10

Lovebirds

11 12 13 14

Ringneck

15

Conure

16 17

Cập nhật ….

Nguồn : chimcanhviet