Tổng hợp các dòng vẹt phổ biến trên thế giới, thông tin về đặc điểm hình ảnh và tính chất của từng loài vẹt cụ thể