Vẹt Châu Á , tổng hợp các dòng vẹt được phân bố tự nhiên tại châu á , đặc điểm hình ảnh và tính chất của từng loài