Vẹt Châu Mỹ, tổng hợp các dòng vẹt được phân bố tự nhiên tại châu Mỹ ( nam mỹ, amazon … ) , đặc điểm hình ảnh và tính chất của từng loài.