Vẹt Châu Phi , tổng hợp các dòng vẹt được phân bố tự nhiên tại châu Phi ( đặc trưng là vẹt Xám Châu Phi) , đặc điểm hình ảnh và tính chất của từng loài.