Vẹt Châu Úc, tổng hợp các dòng vẹt được phân bố tự nhiên tại châu Úc , đặc điểm hình ảnh và tính chất của từng loài.