Cắt cánh cho vẹt

Vấn  đề  đào  tạo  một  chú  Vẹt  bay  ngoài  trời  không  phải  môi  trường  nào  cũng  thích  hợp. Như ở  các  thành  phố  hiện  nay  thì  không  gian  công  cộng  ít, nhỏ không  phù  hợp  cho việc  thả  Vẹt  bay  bên  ngoài. Nên phần  lớn mọi người lại  lựa  chọn  việc  cắt  cánh  để  giữ  an  toàn ngừa  tình  huống  Vẹt  bay  mất  khi  nuôi  thả.

Khi  bay  Vẹt  dùng  lực  của  những  lông  cánh  bên  trong  để  tạo  đà. Lực  bay tạo  ra chủ  yếu  ở  những  lông  phía  ngoài  cùng. Vì  vậy  mà khi  cắt  nhưng  chiếc  lông  này  đi  thì chúng  ta có  thể  vô  hiệu  hóa  khả  năng  bay  mất  của  Vẹt . Và  giờ  chúng  chỉ  còn  khả  năng   giảm  lực  khi  rơi  từ  trên cao  xuống  mà  thôi. Cách  cắt như hình  vẽ

cat canh cho vet

 

Và  để che  đi  một  chút  khuyết  điểm   khi  cắt  thì họ  sẽ  chừa  lại  1-2  chiếc  lông  ngoài  cùng  để  che  đi  phần  cắt.

huong dan cat canh cho vet

 

 

Chúc các bạn thành công !