Kiến thức về các bệnh thường gặp ở vẹt, các dấu hiệu nhận biết vẹt mắc bệnh, các phòng tránh bệnh cũng như chữa trị bệnh khi vẹt mắc bệnh