Tổng hợp các phương pháp huấn luyện vẹt, dạy vẹt nói , làm trò, diễn xiếc … . Kinh nghiệm dạy vẹt non, vẹt bổi và vẹt trưởng thành !