PARROT WIZARD là cuốn sách hướng dẫn nuôi và dạy Vẹt được xuất bản bởi Michael Sazhin người được cho là thầy phù thủy về Vẹt. Sách có 10 chương và 2 phụ lục nói về Vẹt cũng như cách nuôi dạy chúng.