Cùng giải trí với các bộ phim về loài vẹt, các clip vui , clip biểu diễn của vẹt . Những hình ảnh câu chuyện xoay quanh loài vẹt đáng yêu….